28 Tháng Tám 2015
  • Cơ cấu nhân sự
 
Ông Nguyễn Văn Dân
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Công ty
 
Ông Nguyễn Đình Thắng
Uỷ viên HĐQT Công ty
Ông Nguyễn Huy Hưng
Uỷ viên HĐQT -Kế toán trưởng Công ty

Ông Dương Tất Khiêm
Uỷ viên HĐQT
Giám đốc Công ty

   
 
Ông Nguyễn Đình Học
Phó giám đốc Công ty
 
Ông Ngô Quang Đạo
Phó giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Việt Phương

Phó giám đốc Công ty
DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Chức danh cán bộ quản lý, điều hành tại doanh nghiệp

Họ và tên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

Nguyễn Văn Dân

Kỹ sư thuỷ lợi Ủy viên Hội đồng Quản trị

Dương Tất Khiêm

Thạc sỹ kỹ thuật; Kỹ sư xây dựng – ngành XD

Nguyễn Đình Thắng
Cử nhân kinh tế

Nguyễn Huy Hưng

Thạc sĩ kinh tế - ngành kế toán

Trưởng Ban kiểm soát

Phan Tiến Long

Kỹ sư đô thị - ngành giao thông san nền

Thành viên Ban kiểm soát

Đỗ Thị Thanh Vân

Kỹ sư xây dựng – ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

Lê Thanh Hải

Thạc sĩ kinh tế


Giám đốc Công ty

Dương Tất Khiêm

Thạc sỹ kỹ thuật; Kỹ sư xây dựng – ngành XD

Phó Giám đốc Công ty

Nguyễn Đình Học

Kỹ sư xây dựng – ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

Ngô Quang Đạo

Kỹ sư xây dựng – ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp


Nguyễn Việt Phương

Kỹ sư vật liệu xây dựng

Kế toán trưởng Công ty
ĐT: 04.8686559
Mail: tckt@hud1.vn

Nguyễn Huy Hưng

Thạc sĩ kinh tế - ngành Kế toán

Chánh Văn phòng Cty
ĐT: 04.8687490
Mail: vp_hud1@hud1.vn
Phùng Thị Loan Cử nhân kinh tế
TP Tổ chức lao động
ĐT: 04.8689650
Mail: tcld@hud1.vn
Lương Công Tú Kỹ sư xây dựng – Ngành Kinh tế xây dựng
 TP TT và Đấu thầu
ĐT: 04.8686751
Mail:
  
 TP QLDA và Đầu tư
DT: 04.8688847
Mail:
  
TP Kỹ thuật TC
ĐT: 04.8686539
Mail: kttc@hud1.vn
Phan Tiến Long Kỹ sư đô thị - ngành giao thông san nền
TP Kinh tế - Kế hoạch
ĐT: 04.8686558
Mail: ktkh@hud1.vn
Đỗ Thị Thanh Vân Kỹ sư xây dựng – ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phòng An toàn – Cơ điện
ĐT: 04.8687165
Mail: atcd@hud1.vn
Nguyễn Mạnh Cường Kỹ sư xây dựng – Ngành xây dựng Dân dụng và Công nghiệp


Chủ tịch Công đoàn: Lương Công Tú
Phó Chủ tịch Công đoàn: Phùng Thị Loan
Bí thư Đoàn Thanh Niên: Lê Thanh Hải


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
 
 Tông công ty đầu tư và phát triển nhà và đô thị
 

  • Thời tiết
  • Thời tiết
Thành phố Nhiệt độ
  • Thống kê
  • Thống kê
Số người trực tuyến: 0
Lượt truy cập: 2156916
Hiển thị tốt với độ phân giải màn hình 1024 x 768 dpi Powered by NAMROYAL GROUP
ảnh cưới thanh hóa áo cưới thanh hóa dụng cụ makita